مـرکـز تـحـقیـقـاتسلامت چشم بصیر

زمان برگزاری: سوم تا پنجم خردادماه 1396

تکمیل ظرفیت کارگاه Contact lens

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم شرکت در کارگاه Contact Lens & Clinical Refraction (مورخ 5 خرداد 1396) می رساند، با توجه به تکمیل ظرفیت برنامه، مهلت ثبت نام این کارگاه به اتمام رسید. امید است دیدار همکاران محترمی که موفق به ثبت نام نشدند، در کارگاه¬های بعدی این مجموعه میسر شود.

تکمیل ظرفیت کارگاه Contact lens

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم شرکت در کارگاه Contact Lens & Clinical Refraction  (مورخ 5 خرداد 1396) می رساند، با توجه به تکمیل ظرفیت برنامه، مهلت ثبت نام این کارگاه به اتمام رسید. امید است دیدار همکاران محترمی که موفق به ثبت نام نشدند، در کارگاه¬های بعدی این مجموعه میسر شود.