مـرکـز تـحـقیـقـاتسلامت چشم بصیر

زمان برگزاری: سوم تا پنجم خردادماه 1396

مکان برکزاری USERN Talk و Opening Ceremony

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶

مکان برگزرای افتتاحیه "دومین مدرسه بین المللی اپتیک و دومین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر" مورخ سوم خرداد ساعت 15-17 ، به آدرس بلوار کشاورز خیابان پورسینا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران طبقه همکف سالن آمفی تئاتر می باشد.

مکان برکزاری USERN Talk  و Opening Ceremony

مکان برگزرای افتتاحیه  "دومین مدرسه بین المللی اپتیک و دومین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر" مورخ سوم خرداد ساعت 15-17 ، به آدرس بلوار کشاورز خیابان پورسینا  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران طبقه همکف سالن آمفی تئاتر می باشد.