مـرکـز تـحـقیـقـاتسلامت چشم بصیر

زمان برگزاری: سوم تا پنجم خردادماه 1396

شرکت تجهیزات پزشکی تایماز

شرکت تجهیزات پزشکی تایماز 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران،خیابان احمد قیصر، برخ بخارست، طبقه ششم

تلفن : +98 (21) 88382820 - 38
فکس: +98 (21) 88382839

www.taimaz.com | office@taimaz.com | job@taimaz.com