کارگاه مقدمه‌ای بر اپیدمیولوژی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر، کارگاه یکروز مقدمه‌ای بر اپیدمیلیوژی با محوریت انواع طراحی‌ها در مطالعات اپیدمیولوژی و با حضور دکتر سیدسعید هاشمی نظری، عضو هیئت علمی دانگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از کارشناسان اپیدمیولوژی ، صبح امروز در سالن کنفرانس مرکز چشم پزشکی بصیر برگزار شد.

فهرست