انتخاب آقای دکتر شجاعی رییس مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر بعنوان معلم برتر سال 1398

در رویداد کنگره‌ی چشم پزشکی کشور که در سال ۱۳۹۸ در مشهد برگزار شد، جناب آقای دکتر احمد شجاعی باغینی از طرف انجمن چشم پزشکی ایران به عنوان معلم برجسته سال ۱۳۹۸ انتخاب شدند.

اهالی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر دستیابی به این افتخار را به ایشان تبریک گفته و از خداوند بزرگ آرزوی موفقیت‌های روز افزون را برایشان مسئلت دارند.

فهرست