اهداف مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر

اهداف پژوهشی

null

توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم ``علوم بینایی، چشم پزشکی و سایر رشته های مرتبط

null

انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

null

جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

null

معرفی مطالعات و تحقيقات انجام شده در علوم اعصاب در کشور به مراکز علمی بين‌المللی

null

ایجاد بانک دادگان از بیماران برای استفاده در زمینه های پژوهشی

اهداف آموزشی

null

تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه `` علوم بینایی، چشم پزشکی و سایر رشته های مرتبط

null

ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین برای انجام تحقیقات در زمینه چشم پزشکی

null

کمک به مراکز رشد استعداد های درخشان دانشگاه های علوم پزشکی برای آشنایی دانشجویان پزشکی با تحقیقات علمی در زمینه چشم پزشکی

null

برگزاری دوره های تحصیل پژوهشی سریع RRE

null

تشکيل کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی به منظور آشنا نمودن محققان جوان اين رشته با تکنيکهای جديد پژوهشی

اهداف ملی و بین المللی

null

کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

null

همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

null

همکاری در برگزاری کنگره‌ها و سمينارهای داخلی و بين‌المللی به منظور ارائه دست آوردهای پژوهشی محققان و برقراری دوره‌های بازآموزی برای چشم پزشکان

null

برقراری و ايجاد ارتباط بين محققين رشته‌های بین رشته ای و بالينی علوم بینایی از طريق اجرای طرح‌های تحقيقی جهت شناسايی مکانيسم ايجاد بيماري‌های مرتبط به علوم بینایی

فهرست