مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستجی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

موضوع تفاهم نامه
توسعه همكاري و تعامل در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي، تحقيقاتي و اجرايي به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي اجرايي و علمي طرفين شامل:
• برگزاري كنفرانس­ها و سمينارهاي علمي و تخصصي
• برگزاری جلسات علمی مشترک
• همکاری مشترک طرح­های پژوهشی
اهداف
هدف از اجراي اين تفاهم­نامه ايحاد ارتباط و تبادل اطلاعات علمي، پژوهشي، برگزاري دوره­هاي آموزشي و جلسات علمی و همکاری در تربیت دانشجویان PhD by research و انجام پژوهش­هاي مشترك مورد علاقه طرفين در چارچوب تعيين شده در اين تفاهم نامه و قراردادهايي است كه در آينده با توجه به نياز و امكانات طرفين منعقد خواهد شد.

فهرست