کتاب ها

کتابها

در جوامع امروزی، انسان به دانش‌های نوین و علوم گسترده‌ای دست یافته، تا آنجا که پیشرفت علمی بشر از حد خود خارج شده و به فناوری‌های‌ عظیمی دست یافته است. کتاب همواره در تمامی دوره‌ها و زمان‌ها کمک حال بشر بوده است، تا آدمی با اندیشه‌های سالم در مسیر درست زندگی گام بر دارد. در این بین پرداختن به کتابهای علمی که توسط محققین بومی تولید شده و در اختیار عموم قرار می‌گیرند، بسیار حائز اهمیت است.

مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر از امر غافل نبوده و سعی کرده است تا با کمک چشم پزشکان و پژوهشگران حاضر در مرکز و همچنین همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات علمی به تدوین کتابهای علمی و کاربردی در حوزه چشم پزشکی بپردازد. در طی این سالها کتابهایی تالیف و تدوین شده است که با توجه به استقبال مخاطبان، به نظر می‌رسد توانسته است به مسئولیت خود عمل نماید.

فهرست