دانشگاه علوم پزشکی تهران

اهداف
ماده يك : هدف از اجراي اين تفاهم نامه ايحاد ارتباط و تبادل اطلاعات علمي، پژوهشي، برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام پژوهشهاي مشترك مورد علاقه طرفين در چارچوب تعيين شده در اين تفاهم نامه و قراردادهايي است كه در آينده با توجه به نياز و امكانات طرفين متعقد خواهد شد.
ماده دو : بهره مند شدن طرفين از امكانات يكديگر از جمله امكانات پژوهشي، آموزشي، آزمايشگاهي، كارگاهي و ….
ماده سوم : برگزاري كنفرانس هاو سمينارهاي علمي و تخصصي
ماده چهار : همكاري و اجراي طرحهاي مشترك پژوهشي بين طرفين
ماده پنج : تأليف، تدوين و ترجمه متون و كتب تخصصي
ماده شش : همكاري و مشاركت در چاپ و انتشار متون و كتب مورد نياز
ماده هفت : همکاری در زمینه تربیت دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research)

فهرست