فعالیت ها مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر

مرکز تحقیقات سلامت چشم پزشکی بصیر یکی از فعالترین مراکز تحقیقات در زمینه چشم پزشکی و اپتومتری در کشور و منطقه میباشد. تلاش این مرکز در راستای افزايش توانمندي های تحقيقاتی در سطح ملی و منطقه ای ، ارتقاء دانش بینایی و ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي با کيفيت، بامراکز معتبر علمی کشور و بین المللی در قالب طرحهای پژوهشی و آموزشی، شرکت در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشوری و بین المللی همکاری کرده و خواهد نمود

تلاش این مرکز در راستای افزايش توانمندي های تحقيقاتی در سطح ملی و منطقه ای ، ارتقاء دانش بینایی و ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي با کيفيت، بامراکز معتبر علمی کشور و بین المللی در قالب طرحهای پژوهشی و آموزشی، شرکت در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشوری و بین المللی همکاری کرده و خواهد نمود این مرکز توانست در اولین رتبه بندی مراکز تحقیقاتی توسط ورازت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور،رتبه ۴۸ از ۱۰۰ و در دومین رتبه بندی این مراکزرتبه ی ۸ از ۱۰۱ را بین مراکز تحقیقاتی با سابقه ی کمتر از سه سال فعالیت و بدون ردیف بودجه دولتی را بدست بیاورد. به دست آوردن این امتیاز در بین مراکز تحقیقاتی بسیار امیدبخش بود و نشان دهنده ی این است، مسیری که مرکز تحقیقات در آن گام نهاده و به پیش میرود مسیر ارزشمندی است.

نشست های علمی ماهانه

برگزاری نشستهای علمی ماهیانه به صورت مرتب و منظم و در طی سالهای فعالیت این مرکز، خود تبدیل به بخشی از هویت این مجموعه شده است. نشستهایی که پیش از شروع هر سال برنامه ریزی شده و موضوعات مطروحه در آن از بروزترین و پربحث ترین موضوعات است. این نشستها از بخشهای متنوعی تشکیل میشوند، پرداختن به موضوعات مهم چشم پزشکی، موضوعات اپتومتری، ژورنال کلاب و … بخشی از برنامه های مداوم و همیشگی این نشستهاست.

جراحی های زنده بصیر

برگزاری جراحیهای زنده Surgery Live در هر سال انتخاب جراحان زبردست و جراحیهای آموزنده برای همکاران چشم پزشک هم از جمله تجارب موفق مرکز بوده است که با هر دوره برگزاری با تجربه تر و پخته تر برگزار شد. انتخاب دبیر علمی در شورای پژوهش مرکز و پیشبرد برنامه براساس نظرات ایشان، انتخاب جراحان، انتخاب جراحیها و تکنیک جراحیها، همچنین جذب اسپانسر برای روز برگزاری جراحی زنده، همه و همه کار سخت و پیچیده و دشواری است که در تمام این سالها با کارتیمی، همدلی و برنامه ریزی و همچنین استفاده از تجربیات دوره های گذشته به ثمر نشسته است. به این موضوع و دوره های مختلف هم در صفحات پیش رو پرداخته میشود. در راستای رسالت مرکز مبنی بر گسترش دانش به تمامی عالقه مندان حوزه های مرتبط، مرکز در طی ۳ دوره گذشته برگزاری رویداد جراحی زنده اقدام به پخش زنده این رویداد به صورت آنالین کرده است. اتفاقی که خود آغازگر مسیری تازه در این نوع رویدادها در کشور بود. رسیدن به مجموع بازدیدهای بالای ۱۴۰۰ بازدیدکننده رکوردی است قابل توجه که میتواند نشانگر مسیری نو باشد.

مدرسه بین المللی چشم پرشکی بصیر

برگزاری دومین کنگره بین المللی بصیر و دومین مدرسه بین المللی اپتیک از جمله فعالیتهای قابل توجه این مرکز در طی این سالهاست که در نگاه بسیاری از صاحب نظران ارزشمند و تاثیرگذار بوده است. مدعوین بین المللی این رویداد پروفسور پالیکاریس، دکتر آرتال و دکتر گینیس بودند. این کنگره سه روزه با همکاری مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر، مرکز تحقیقات استعداد درخشان دانشگاه تهران ویوسرن برگزار گردید

null

بررسی شیوع آمبلیوپی در کودکان ۱۲-۷ سال ساکن شهر تهران در سال ۹۲

null

بررسی اثر استفاده از سیستم تداخل دو چشمی (I-BiTTM) در درمان آمبلیوپی

null

تعیین اثر سمی هیدروکسی کلروکین بر مسیر عصب بینایی با استفاده از معاینات پتانسیل برانگیخته بینایی (VEP)

null

بررسی مقایسه ای پارامترهای بیومتریک میان دو چشم با استفاده از معاینات A- scan

null

تعیین دقت و قابلیت تکرار پذیری فتورفرکشن در اندازه گیری عیوب انکساری

null

بررسی شیوع اختلال دید رنگ و تاثیر عوامل بینایی بر آن در دانش آموزان ۱۲-۷ سال ساکن شهر تهران در سال ۹۲-۱۳۹۱

فهرست