اهدای احکام 3 ساله عضویت شورای عالی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر

همزمان با صد و هشتاد و هشتمین نشست علمی ماهانه‌ی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر، در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۸، احکام اعضای شورای عالی و شورای پژوهشی این مرکز توسط ریاست مجموعه، جناب آقای دکتر احمد شجاعی باغینی اهدا گردید.

در بین ابلاغیه‌های اعضای این شوراها، برخی از اساتید به تازگی به این جمع اضافه شدند و برخی مدت عضویتشان تمدید گردید.

اعضای شورای عالی این مجموعه که دکتر رضا ملک زاده نیز در یک دوره‌ی سه ساله عضویت این شورا را برعهده دارند بدین شرح است:

دکتر رضا ملک زاده

دکتر محمود جباروند بهروز

دکتر علی اکبر حقدوست

دکتر بهرام عین اللهی

دکتر امین­اله  نیک اقبالی

دکتر حسین محمد ربیع

دکتر سید هاشم خوئی

دکتر فرساد نوری زاده


مسئولیت ریاست این شورا نیز برعهده دکتر احمد شجاعی باغینی خواهد بود.

 

فهرست