تجربه جراحی لازک از زبان مراجعه کنندگان بصیر

امیر نیک سرشت ۶ سال پیش برای رفع مشکل بیناییش به مرکز چشم پزشکی بصیر مراجعه کرد. در این ویدئو تجربه عمل جراحی لازک را از زبان او می‌شنویم. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این عمل جراحی به سایت چشم پزشکی بصیر و قسمت درمان‌ها مراجعه نمایید.

فهرست