دویست و هشتمین نشست علمی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر

دویست و هشتمین نشست علمی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر در روز یکشنبه ۲۱فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد
با حضور اساتید گرانقدر
دکتر مریم یادگاری با موضوع
” GLAUCOMA MIMICKERS PART 1″
دکتر عباس ابوالحسنی با موضوع
” Video challenging cases
۱- Pupilloplasty in Urrets-Zavalia syndrome
۲- Flange CTS for traumatic cataract management”

وز یکشنبه ۲۱فروردین ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۹ الي ۲۱:۰۰ در سالن كنفرانس كلينيك چشم پزشكي بصير برگزار خواهد شد.

داوطلبین پس از شرکت در برنامه (چه به صورت حضور در سالن کنفرانس و چه به صورت آنلاین) بایستی در آزمون پایانی شرکت کنند تا پس از موفقیت در گذراندن آزمون امتیاز مربوطه را اخذ نمایند.

فهرست