صد و نود و هفتمین نشست علمی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر برگزار خواهد شد

صد و نود و هفتمین نشست علمی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر برگزار خواهد شد. روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، سالن همایش مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر شاهد این جمع خواهد بود.

سخنرانان این نشست جناب آقای دکتر محمد حافظ نوروزی زاده و سرکار خانم دکتر راحله مروج هستند. این نشست طبق روال هر ساله مرکز تحقیقات به تقدیر از برترین اساتید این مجموعه رویدادها در یک سال گذشته اختصاص خواهد یافت.

ساعت برگزاری این رویداد ۷ تا ۹ عصر و  در سالن همایش مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر خواهد بود.

 

فهرست