صد و نود و پنجمین نشست علمی بصیر در روز هفت دی ماه برگزار خواهد شد

صد و نود و پنجمین نشست علمی ماهیانه بصیر روز یکشنبه این هفته ۷ دی ماه برگزار خواهد شد. سخنرانان این نشست جناب آقای دکتر سید هاشم دریاباری و آقای دکتر فرهاد صحرایی خواهند بود.

موضوعاتی که در این نشست مطرح خواهند شد به قرار زیر است:
• دکتر سید هاشم دریاباری با موضوع Risk Factors of Corneal Ectasia after Corneal Refractive Surgery
• اپتومتریست دکتر فرهاد صحرایی با موضوع Aniseikonia
ساعت برگزاری این نشست ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰خواهد بود. به دلیل محدودیت‌های وضع شده توسط ستاد ملی کرونا این نشست برخلاف رویه همیشگی خود زودتر به پایان خواهد رسید تا شرکت کنندگان بتوانند پیش از شروع محدودیت‌ به منازل خود برسند.
محل برگزاری نشست سالن کنفرانس کلینیک چشم پزشکی بصیر است.

فهرست