پیام تبریک ریاست مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر به مناسبت سال 1400

جناب آقای دکتر احمد شجاعی باغینی در پیامی ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی برای اعضای کادر درمان، فرارسیدن سال ۱۴۰۰ را تبریک گفتند. متن پیام ایشان به شرح زیر است:

به نام خدای مهربان

سال ۱۳۹۹ سال دشواری بود. سالی که با همه گیری ویروس نوظهور یافته کورونا شروع شد. به قدری جدید و به قدری سریع که مدتی زمان برد تا نامی برایش برگزینند. برای کشور ما که درگیر تحریم‌های ناجوانمرده‌ای بود سختی مقابله با این ویروس دوصدچندان می‌نموند.

با یاری یکدیگر راهی سخت را طی کردیم و به نظر میرسد راهی نه چندان آسان را در پیش رو داریم. با این وجود آمدن بهار هماره نشانه‌ی امید است و سرزندگی. شاید ما هم باید این نشانه را دریابیم و امیدوارانه به سال پیش رو بنگریم.

در سال گذشته ما عزیزان بسیاری را از کادر درمان را به دلیل همین ویروس از دست دادیم. داغی که نمیتوان از آن گذشت. جوانان و نیروهای کار آزموده‌ای که جای خالی‌شان تا همیشه احساس خواهد شد. مطمئنا این شهدای سلامت در جوار حضرت حق در آرامش خواهند بود و امیدوارم خداوند به خانواده‌هایشان صبر عنایت فرماید.

با آرزوی گذر سلامت و امن از این گردنه‌ی هولناک ان‌شاالله سال پیش رو سال پر برکتی برای همگی باشد.

دکتر احمد شجاعی  باغینی

ریاست مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر

فهرست